gallery/logo

kosztorysy budowlane

grzegorz dąbrowski

WYKAZ KOSZTORYSOWANYCH / OFERTOWANYCH INWESTYCJI

 

2018

 • Rozbudowa, nadbudowa i adaptacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczanicy
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku usługowo – magazynowego przy ul. Partyzantów w Bielsku Białej
 • Budynek Biurowy z Garażem Podziemnym w Gdańsku – instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Morawskiej w Warszawie
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego dla zadania: "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach
 • Rozbudowa jadalni budynku sanatorium w Kołobrzegu
 • Budowa budynku jednorodzinnego przy ul. Zdrojowej w Krościenku nad Dunajcem
 • Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarnowie Podgórnym
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku – Białej
 • Roboty rozbiórkowe Pawilonu Handlowego w Ustroniu
 • Dobudowa windy do Budynku Urzędu Miasta w Świnoujściu
 • Remont mieszkania przy ul. Przewóz w Krakowie
 • Budowa budynku jednorodzinnego w Grywałdzie

 

2017

 • Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie
 • Budowa budynku gospodarczego w Klimkówce
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej o salę gimnastyczną
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gaboniu o salę gimnastyczną wraz z budową przyłączy
 • Budowa Obiektu Oświatowego przeznaczonego na potrzeby żłobka i przedszkola, oraz świetlicy wiejskiej położonego w miejscowości Zielonka
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w mc. Grzybowo, dobudowa zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cieniawie
 • Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Borkowie, gm. Garbów
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarczynie
 • Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej przy ul. Jasielskiej we Wrocławiu
 • Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Krynicy
 • Aranżacji wnętrza hallu wejściowego, recepcji oraz korytarza w sanatorium "Perła Bałtyku" w Kołobrzegu
 • Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło
 • Budowa domu jednorodzinnego w Sochaczewie
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Jadamwoli
 • Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie
 • Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w Złotnikach, ul. Kalinowa
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową przy ul. Rynek w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Budowa budynku winiarni w Radziechowach
 • Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu
 • Budowa domu jednorodzinnego w miejscowości Czeczotki
 • Budowa dwóch drewnianych pomostów widokowych w Konstancinie Jeziornej
 • OSP Kosarzyska - wykonanie drenażu, izolacji fundamentów oraz utwardzenie nawierzchni

 

2016

 • Budowa budynku jednorodzinnego i gospodarczego w Aleksandrowie
 • Budowa domu jednorodzinnego w miejscowości Skrzynki
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – szkoły w Sosnowcu
 • Budowa budynku biurowo-usługowego w Tarnowie
 • Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Gorlice
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Mszana Górna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola – gmina Skrzyszów
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Dobra Szczecińska
 • Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie
 • Rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy
 • Rozbudowa stacji wodociągowej "Palmowa" w Myszkowie
 • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zabielu
 • Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie
 • Budowa zabezpieczenia akustycznego – ekranów akustycznych w gminie Bochnia
 • Budowa obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna) w Limanowej
 • Obiekty małej architektury siłownia zewnętrzna plac zabaw w miejscowości Szczyrzyc
 • Budowa przejścia sieci ciepłowniczej przez potok Cicha Woda w Zakopanem
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny - dwulokalowy z częścią gospodarczą wbudowaną w m. Jurgów
 • Budowa domu jednorodzinnego w Krakowie
 • Budynek jednorodzinny w Krościenku
 • Budowa domu letniskowego w Zabrzeży
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną w m. Jańczowa
 • Budynek Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie
 • Wykończenie budynku handlowo – usługowego w Wałbrzychu
 • Zespół pawilonów handlowych w rejonie dolnej stacji kolei liniowej Palenica w Szczawnicy
 • Zakład produkcyjny w Żarowie z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą techniczną

 

2015

 • Rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Łukowicy - dobudowa szatni
 • Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 w Sulechowie
 • Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnousługowych z przeznaczeniem na mieszkania przy ul. Stachowicza w Krakowie
 • Urządzenia małej architektury- ścieżka dydaktyczna z urządzeniami turystycznymi w m. Konstancin Jeziorna
 • Remont domu jednorodzinnego w m. Lwówek Śląski
 • Budowa centrum handlowego "Serenada",  Kraków, ul. Bora Komorowskiego / Dobrego Pasterza – roboty murowe i żelbetowe
 • Dom jednorodzinny z garażem w m. Łabiszyn
 • Budowa ogrodzeń - Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice
 • Budowa domu jednorodzinnego z garażem w miejscowości Łabiszyn
 • Modernizacja powierzchni biurowych w Skrzydle Południowym Budynku Centrum Administracji PKN Orlen w Płocku, ul. Chemików 7
 • Budowa szpitala kardiologicznego z przychodnią specjalistyczną i rehabilitacją kardiologiczną w Lesznie ul. Jana Kiepury
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym, ul. Wolności, Radom - instalacje sanitarne
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawnicy - stan surowy otwarty
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącko - Osiedle nad Cmentarzem
 • Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości kamienica - II etap
 • Nawierzchnia placu przed amfiteatrem w Milówce
 • Remont i przebudowa w starych łazienkach mineralnych w Krynicy Zdrój
 • Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne UP w Muszynie
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klikuszowa, Lasek i Lasek-Trute
 • Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami zlokalizowane w m. Faliszewice, Charzewice i Melsztyn - Etap II

 

2014

 • Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: bulwar rzeki Soła - ul. Graniczna
 • Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu w Żabnicy przy ul. Szkolnej
 • Budowa zaplecza socjalno-biurowego budynku produkcyjnomagazynowego Jurków, gm. Czchów
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica
 • Budowa Zakładu Produkcyjnego Mieszanek Gumowych w Żywcu - Roboty budowlane zewnętrzne
 • Stworzenie miejsca do zabaw rekreacyjno-sportowych przy Zajeździe Na Gronicku w Lalikach
 • Sieć wodociągowa zasilająca wodociąg dla osiedla Jakubik w m. Mochnaczka Niżna, Gm. Krynica - Zdrój
 • Miejsce sportowo-rekreacyjne na pograniczu polsko-czeskim w m. Cisiec
 • Remont powierzchni biurowej budynku w Warszawie – Inwestor FRITO LAY POLAND Sp. z o.o.
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka
 • Budowa domów energooszczędnych - kosztorysy inwestorskie dla Pracowni projektowych
 • Remont mostu w m. Żabnica
 • Zagospodarowanie otoczenia budynku OSP w Cięcinie
 • Remont placówek oświatowych na terenie gminy Brwinów Część 1
 • Remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie
 • Remont pokoi gościnnych w Muszynie i Zakopanem
 • wykonanie technicznych stalowych schodów oraz przebicie stropu w obiekcie szpitalnym SP ZOZ Siedlce przy ul. Bema 22
 • Zagospodarowanie ogólnodostępnego otoczenia drewnianego kościoła parafialnego w Żabnicy
 • Budowa stacji ładowania autobusów we Wrocławiu – Wykonanie zatoki i fundamentów pod maszt – Inwestor VOLVO POLSKA Sp.z o.o.
 • Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górce
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie wykonania pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Pożarnej we wsi Moszna
 • Budowa stacji paliw płynnych w Gdańsku 
 • Zagospodarowanie otoczenia budynku OSP w Cięcinie budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej - 40 kWp w m. Ligota Książęca
 • Przebudowa 2,3,4 piętra budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu
 • Przebudowa z nadbudową budynku w Krościenku nad Dunajcem
 • Aranżacja wnętrza lokalu H&M w centrum handlowym w Ostrołęce
 • Budowa budynku usługowo-magazynowego w Starym Sączu
 • Remont budynku stanowiącego bazę wypoczynkową dla turystów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Ulinia k/Łeby
 • Budynek usługowy w Krakowie przy ul. Wrobela - instalacje sanitarne
 • Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Podedworze - instalacje sanitarne

 

2007 - 2013

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Żywcu
 • Remont poddasza budynku mieszkalnego w Barcicach Dolnych
 • Wykonanie parkingu tymczasowego na 24 miejsca postojowe w Gliwicach
 • Parking na osiedlu XX-lecia II RP w Wegierskiej Górce
 • Budynek jednorodzinny dwulokalowy z garażem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Radziszewie
 • Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Sączu,
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w Węgrzcach Wielkich
 • Budynek jednorodzinny w Nawojowej
 • Budowa osiedla domków jednorodzinnych w Chełmcu
 • Budowa hali przesyłek kurierskich w Nowym Sączu
 • Budowa hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 4 200m2 w Podrzeczu
 • Budowa pensjonatu przy Al. 1 maja w Szczawnicy
 • Budowa pensjonatu Panorama II przy ul. Park Dolny w Szczawnicy
 • Przebudowa - modernizacja kina w Starym Sączu
 • Budowa zaplecza administracyjnego, technicznego i socjalnego SITA Małopolska
 • Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ptaszkowej
 • Przebudowa - modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu
 • Budowa parku wodnego w Starym Sączu
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Stróżach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Słopnicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krynicy
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Myślenicach
 • Budowa gimnazjum w Rudniku
 • Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury
 • Budowa ronda w Krościenku nad Dunajcem, odnowienie drogi wojewódzkiej
 • Roboty budowlane na drodze nr 1609K Limanowa – Kamienica
 • Remont chodników ul. Kościuszki w Zakopanem
 • Przebudowa poboczy na chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 25225 Limanowa – Kamienica
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż w miejscowości Lubomierz
 • Budowa chodnika miejscowości Jurków – Czchów w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz
 • Przebudowa drogi powiatowej nr K1637 Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnicy Górnej
 • Budowa chodnika w nowym ciągu drogi wojewódzkiej 968 w miejscowości Szczawa